PRESSEMEDDELELSE – København, den 15. marts 2017

Ny formand i Dansk Iværksætter Forening

Dansk Iværksætter Forening har fået iværksætteren Peter Kofler som ny formand.

Peter Kofler er et kendt ansigt i iværksættermiljøet, hvor han gennem en årrække har arbejdet på at fremme ikke mindst private initiativer. Blandt andet står Peter Kofler bag landets største iværksætterfællesskab Ivækst med flere end 70.000 iværksættere samt Ivækstprisen, der er iværksætternes egen prisuddeling med det formål at støtte virkelysten og vovemodet ved at sætte fokus på inspirerende succeshistorier.

Med Peter Kofler som formand går Dansk Iværksætter Forening en fremtid i møde, hvor der lægges vægt på at styrke iværksætternes stemme over en bred kam i den politiske proces og i erhvervsreguleringen.

”Vi skal væk fra det politiske systems ensidige fokusering på vækstiværksættere og scale-ups. Der er brug for en tostrenget strategi, hvor der også er fokus på start-up miljøet. Danmark er en nation af funktionærer, der drømmer om en mellemlederstilling. Det skal der gøres op med. At styrke iværksætterkulturen med henblik på at få flere til at bryde med lønmodtagersamfundet og kaste sig ud som iværksættere er mindst lige så vigtigt som at styrke de iværksættere, der har ambitioner om vækst,” siger Peter Kofler.

Ifølge den nye formand bør definitionen af iværksætteri bredes ud.

”Lige nu ser de fleste en tech-iværksætter for sig med en drøm om at flytte til Californien og blive den næste unicorn. Men hvert år starter cirka 20.000 iværksættere mere traditionelle virksomheder op, og kun et absolut fåtal lever op til betegnelsen som tech-iværksætter. Vi glemmer, at man kan blive en stor gevinst for samfundets fremtidige velstand og beskæftigelse, og at der også er vækstmuligheder selv om iværksætteren blot går i gang med at producere lakrids eller sælge sengetøj,” påpeger den nye formand.

Faktisk er de mennesker, som har størst indflydelse på iværksætterkulturen, længst væk fra iværksætternes virkelighed, pointerer Peter Kofler. Det er alle DJØF’erne i erhvervsfremmesystemet og skolelærerne i folkeskolen.

”Tag en embedsmand og en folkeskolelærer på den ene side og en iværksætter på den anden, så har du to modpoler, hvad angår karrieremål, risikovillighed og løsningsfokus. Men det er netop folkeskolelæreren, som har enorm indflydelse på de unge og deres syn på karrieremuligheder, og det er embedsmanden, der skal forestille at skabe bedre vilkår for iværksætteriet. Men de ved sjældent hvad iværksætteri handler om og har derfor også svært ved at rådgive eller på anden måde bidrage til iværksætterne,” siger Peter Kofler.

Peter Kofler har selv stiftet flere virksomheder, uden nogle af dem endte som store og kendte succeser. Men det er netop en selvstændig pointe for den nye formand. Han ønsker at øge risikovilligheden i samfundet og få brudt med den alt for fastlåste lønmodtagermentalitet, der gennemsyrer det danske samfund. Det kræver også engang imellem, at man kaster sig ud i eventyr, hvor man ikke aner, hvad det ender med.

Den nye formand begyndte sin karriere som lønmodtager. Det indbefatter stillinger i reklamebranchen og som konsulent hos KPMG inden for IT-, medie- og telebranchen. Han gik iværksættervejen i 2003 og blev selvstændig. Her blev Peter Kofler involveret i udviklingen af den første version af Virk.dk, som alle virksomheder i dag kender ud og ind.

Siden 2005 har han drevet det private iværksætterfællesskab Ivækst, der i modsætning til de offentlige initiativer tilbyder langt mere konkrete ydelser i form af kurser og netværk målrettet iværksættere.

Peter Kofler er også involveret i det landsdækkende digitaliseringsinitiativ Succes Online, der har trænet flere end 25.000 mindre virksomheder. Peter Kofler og Ivækst har desuden overtaget det danske værtsskab af den internationale iværksætteruge GEW – Global Entrepreneurship Week, som ligeledes havde over 25.000 deltagere på de mange aktiviteter landet over sidste år.

Peter Kofler afløser Christian Walther Øyrabø, der har været foreningens formand og talerør gennem de sidste fem år, indtil han for nylig trådte tilbage af personlige årsager.

For yderligere information, kontakt venligst:

Peter Kofler, formand
Dansk Iværksætter Forening
40 40 40 04 / peter@d-i-f.dk

Pressehenvendelser

I Dansk Iværksætter Forening prioriterer vi kontakten med pressen meget højt, og vi er altid behjælpelige med udtalelser, baggrundsviden og formidling af kontakt til interessante iværksættercases.
Pressehenvendelser rettes til info@d-i-f.dk 

Logo

Download Dansk Iværksætterforenings logo

Som PNG fil – RGB
Som vektor (EPS) fil – CMYK