Dansk Iværksætterforening har et godt netværk inden for politiske system i Danmark. Det netværk bruger vi til at påvirke den politiske debat i en mere iværksættervenlig retning. Som iværksætternes brancheorganisation i Danmark er vi nemlig iværksætternes samlede stemme over for politikere, beslutningstagere og embedsmænd.

Dansk Iværksætterforening er høringsberettiget og deltager således ofte i udformning af konkret lovgivning henvendt mod iværksættere i Danmark.

Dansk Iværksætterforenings politiske interessevaretagelse har fokus på:

  • Opstartsbetingelser og rammevilkår for iværksættere og iværksætteri i Danmark
  • Vækstvilkår for etablerede iværksættere, herunder beskatning, infrastruktur, finansiering og reducering af bureaukrati
  • Partnerskaber og alliancer med andre interessenter inden for iværksætteri
  • Påvirkning af den politiske dagsorden gennem indspark til politiske udspil, møder med politikere og myndigheder m.m.

 

Vil du vide mere?

Dansk Iværksætter Forening har en række holdninger til, hvordan dansk iværksætteri styrkes og udvikles. Vi tager løbende stilling til aktuelle problemstillinger og samarbejder med pressen og politiske interessenter om at mangfoldiggøre vores holdninger.